Обавјештење у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге

У вези новонастале ситуације изазване вирусом корона, а у складу са препорукама Владе Републике Српске и инструкцијама Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Одсјек за послове пријемне канцеларије, МК и грађанска стања општине Котор Варош је послао допис директорима Основних школа са подручја општине и СШЦ „Никола Тесла“, у којем се тражи списак дјеце која се уписују у 1. разред основне/средње школе.

Инструкција ресорног министарства је да се дјеци која се уписују у 1. разред основног/средњег образовања изводи из матичних књига доставе путем поште, на адресу родитеља.

Из Одсјека позивају директоре школа да доставе спискове наведене дјеце како би могли приступити реализацији послова из њихове надлежности без директног контакта између службеника и странака.

Изводи из матичне књиге рођених су ослобођени од плаћања таксе.

Бројеви контакт телефона Матичне службе, путем којих странке могу добити потребне информације у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге, су 051/784-394 и 051/784-397.