Од 15. новембра обавезна употреба зимске опреме

Министарство унутрашњих послова Републике Српске подсјећа грађане да од 15. новембра 2016. године ступа на снагу законска обавеза да без обзира на временске услове, сва моторна возила до 15. априла наредне године, морају имати одговарајућу зимску опрему. Под зимском опремом коју треба да имају моторна возила у зимским условима, сматра се : а) За путничка моторна возила и остала моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 кг и немају више од 8 сједишта: 1) зимски пнеуматици на сва четири точка. Зимска гума (пнеуматик) је на свом боку означена сљедећим ознакама: МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине с три врха, чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање 4 мм. 2) гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимум 4 мм и у прибору одговарајући ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова. б) За моторна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 кг и аутобусе : 1) зимски пнеуматици на погонским точковима. Зимска гума (пнеуматик) је на свом боку означена сљедећим ознакама: МС, М+С или М&С и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине с три врха, чија дубина газећег слоја по дубини износи најмање 4 мм, а под зимском опремом за ова возила подразумијева се још и ланци за снијег и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 кг), 2) гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја по дубини износи минимум 4 мм и у прибору ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова, а под зимском опремом за ова возила подразумијевају се још и приручни алат (лопата, врећа пијеска од 25 до 50 кг). Припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске у наредном периоду ће вршити појачану контролу возила у погледу испуњавања услова за учествовање у саобраћају, а посебно опремљености возила са зимском опремом. За непосједовање зимске опреме, Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, предвиђена је новчана казна од 40 КМ.