Одржан Форум грађана МЗ Масловаре

Јуче, 25. марта 2018. у просторијама Дома културе у Масловарама са почетком од 11:00 часова, одржан јe Форум грађана МЗ Масловаре, у оквиру реализације Пројекта “Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“ који проводи УНДП, а у организацији Савјета мјесне заједнице Масловаре.

На Форуму су бројни грађани идентификовали тренутне проблеме и предлагали њихова могућа рјешења, односно приоритетне пројектне идеје.

Највећи број предлога је, очекивано, идентификован у категорији „Инфраструктура“, али је било и из других области, као што су „Едукације“, „Културе, музике и спорта“, „Екологија“, „Социјално искључене групе“ и др.

Приоритет који је добио највећу подршку грађана је 1. Замјена старе дотрајале расвјете у центру Масловара, новијом савременијом и штедљивијом ЛЕД расвјетом.

Фотографија корисника Slobodan Jovicic

И остали предлози су евидентирани и прослиједиће се у форми Закључака УНДП-у и општини Котор Варош, на увид а исти предлози ће се кандидовати за њихову реализацију код донатора.

Грађанима је представљен досадашњи рад Савјета МЗ Масловаре, кроз Извјештај о раду за период 2015-2018., Извјештај са протеклих зборова грађана, усвојени приоритети и реализација кандидованих пројеката, Предавање о развоју волонтеризма у МЗ и његовој значају за грађане, Предавање о употреби информационо-комуникационих технологија у циљу већег учешћа грађана у процесима одлучивања, добром информисаношћу и могућношћу праћења процеса развоја МЗ, Дискусија о новој улози органа МЗ у пружању услуга грађанима које сада пружају други нивои власти, у циљу бржег остваривања права и уштеда корисника.

Фотографија корисника Slobodan Jovicic