Одржан форум грађана у МЗ Котор Варош

Уоквиру пројекта “Оснаживања мјесних заједница“, који реализује УНДП у  Котор Варошу је одржан други форум грађана ове мјесне заједнице. Циљ организовања форума је да окупи грађане и да их равноправно укључи у процес доношења одлука. На форуму је усвојен записник са првог форума на којем су као приоритети  утврђени опремање просторије за мјесну заједницу, изградња игралишта  у Рипишту и изградња одбојкашког игралишта код Радничког универзитета, разматрани су и актуелни приоритети. Учесници другог форума су реклили да су у мјесној заједници Котор Варош приоритети опремање просторије и уређење игралишта за дјецу са посебним потребама, изградња старачког дома и инсталирање тастер-семафора код Основне школе „Свети Сава“.

Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница“ је заједничка иницијатива влада Швајцарске и Шведске. Грађани су позвани да дају своје идеје и рјешења – како оснажити  своју мјесну заједницу. Након одржаних форума услиједиће припреме приоритетних пројеката.
Позивамо грађане да  прате термин одржавања наредног форума и да се на исти одазову у што већем броју, како би са својим идејама допринијели развоју наше мјесне заједнице“, рекла је Марина Радоњић, члан савјета мјесне заједнице Котор Варош. Д.К.