Одржан састанак Партнерске групе за развој

У скупштинској сали данас је одржан први састанак Партнерске групе у оквиру израде Стратегије развоја општине Котор Варош за период 2022-2028. године.

На овом састанку презентован је Нацрт стратегије развоја општине Котор Варош –Стартешка платформа за поменути период, а осим чланова тима за општински развој који су и израдили овај документ, састанку су присуствовали и представници Општинске управе, јавног, привредног и невладиног сектора.

У уводном дијелу презентације шеф Одсјека за општински развој Видосава Тепић је презентовала стратешку платформу која укључује ситуациону анализу, стратешко фокусирање, визију и стратешке циљеве, те приритете и мјере помоћу којих ће ти циљеви бити остварени.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је истакао важност доношења стратешко-планског документа за развој локалне заједнице, јер само добро направљен план повећава шансе да активности из дана у дан постигну жељене резултате.

„Усвајањем ове Стратегије створићемо одличну подлогу за нове пројекте“, нагласио је Сакан.