Одржана 4. редовна сједница Скупштине општине Котор Варош

Одборници СО Котор Варош на данашњем скупштинском засједању разматрали су и усвојили Статут општине Котор Варош – Приједлог, којим се утврђују послови Општине Котор Варош као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, акта и финансирање, јавност реда, учешће грађана у локалној самоупрваи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута и друга питања од локалног интереса. Такође је усвојена и Одлука о продаји непокретности у својини Општине Котор Варош путем непосредне погодбе ЗП „Електрокрајини“ а.д. Бања Лука ПЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука.

На овом засиједању усвојена је и Одлуку о измјени дијела Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош-Нацрт. Разлог за измјену је препарцелација планираних парцела, да би се омогућило овом предузећу проширење постојећих капацитета и изградња нових производно-пословних објеката. Поред ове Одлуке, усвојена је и  Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовања директора у ЈУ чији је оснивач Скупштина општине Котор Варош.

 

Усвојена је и Одлука о одрицању од накнаде за експроприсане непокретности, којом се Општина Котор Варош одриче накнаде за потпуно експроприсане непокретности за изградњу регионалног пута Котор Варош – Митровићи, дионица Соколине – Живинице.