Одржана сједница Скупштине општине Котор Варош

На данашњој сједници одборници Скупштине општине Котор Варош су донијели одлуку о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене за израчунавање висине ренте за градско грађевинско земљиште у 2022. години у износу од 720 КМ.

Скупштина општине Котор Варош, а на приједлог Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош, донијела је одлуку о економској цијени вртића за 2022. годину у износу од 334 КМ.

Цијена услуга коју родитељи плаћају износи 120 КМ за редовне вртићке групе и 130 КМ за јасличке групе, што је међу најнижим цијенама у Републици Српској.

Одборници локалног парламента су усвојили програме чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина на градском и на подручју мјесних заједница, програм уређења градског грађевинског земљишта и програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину.

Приоритет код одржавања путева и санације мостова имају путни правци за насељена мјеста са већим бројем становника. Поред планираних активности санације интервентно ће се санирати путни правци или мостови код којих дође до већих оштећења у току године иако нису обухваћени планираним Програмом.

На данашњој сједници одборници су усвојили одлуку о измјенама Одлуке о комуналним таксама.

Ради се о усклађивању те Одлуке са измјенама и допунама Закона о комуналним таксама у смислу ослобађања од плаћања накнаде за истицање фирми.