Одржана сједница СО Котор Варош

Одборници Скупштине општине Котор Варош су на данашњем засједању усвојили буџет за 2023. годину у износу од 11.800.000 КМ.

Приједлог буџета је већи за 100.000 КМ у односу на предложени Нацрт, првенствено због повећања пореских прихода.

Усвојена је и одлука о извршењу буџета за наредну годину, а којом се прописује начин извршења буџета, управљање приходима и издацима, права и обавезе корисника буџетских средстава, као и овлашћења органа у извршењу буџета.

Локални парламент је усвојио одлуку o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општине Котор Варош у 2023. гoдини у висини 0,06 одсто, што je најнижа пријављена стопа Пореској управи Републике Српске.

Једногласно је усвојен План имплементације Стартегије интегрисаног развоја за ову годину и Програм рада Скупштине за 2023. годину.

Одлуком о комуналном реду створиће се претпоставке за ефикаснији рад службеника на терену.