Одржана сједница СО Котор Варош

На данашњој сједници Скупштине општине Котор Варош усвојен је правилник о финансирању у области спорта на подручју општине, којим се утврђују се услови, критеријуми и начин расподјеле средстава у области спорта, а која се примјењују на сва спортска удружења (клубове) и на све остале спортске субјекте на подручју локалне заједнице.

Локални парламент је усвојио програме рада Туристичке организације за 2023. годину и зимског одржавања путева за сезону 2023/24. годину.

Једногласно су усвојени извјештаји о утрошку намјенских средстава Територијалне ватрогасне јединице за прошлу годину, о извршењу буџета за првих шест мјесеци ове године, о утрошку средстава од коцесионе накнаде за прошлу годину и о утрошку средстава по основу Годишњег плана о кориштењу средстава накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2022. години.

Такође, усвојени су извјештаји о утрошку средстава по основу Програма о кориштењу средстава посебних водних накнада и о утрошку средстава по основу Програма о кориштењу средстава накнаде на основу примјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за прошлу годину.

Одборници су усвојили извјештај о раду општинске Туристичке организације за прошлу годину, као и информације о помоћи у пољопривреди и стању у области превоза путника.