Oglas za prijem djece u JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ Kotor Varoš

U Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ Kotor Varoš danas je objavljen oglas za prijem djece u radnoj 2017/2018. godini. Oglas ostaje otvoren do popune kapaciteta, a najmanje 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli vrtića. O prijemu djece po Oglasu odlučiće komisija koju imenuje Upravni odbor na prijedlog direktora vrtića a rezultati oglasa će biti objavljeni do 1. septembra 2017. godine.

„Ove godine smo proširili kapacitete vrtića za jednu prostoriju koju smo adaptirali u aneksu zgrade Centra za kulturu, sport i informisanje tako da trenutno imamo prostora za šest vaspitnih grupa i 140 djece. Pripremili smo nekoliko projektnih prijedloga koje smo poslali donatorima za poboljšanje uslova boravka djece u vrtiću i za proširenje kapaciteta a očekujemo i pomoć opštine Kotor Varoš iz sredstava predviđenih za kapitalne investicije“ – rekao je Mladen Tepić, v.d. direktora JU Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ Kotor Varoš.

Cijena boravka djece u kotorvaroškom vrtiću je 120 KM za redovnu i 130 KM za jasličku grupu. Tekst oglasa možete pogledati u nastavku.