ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛ НЕОПХОДНО УКЛОНИТИ СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

На данашњем састанку представника Комуналног предузећа „Бобас“ и начелника општине Зденка Сакана закључено је да се огревни материјал у градској зони мора уклонити са јавних површина.

Шеф Одсјека за инспекцијске послове и комуналну полицију Горан Малијевић је нагласио да стање комуналног реда у градској зони није задовољавајуће и да највећи проблем представљају огрев и грађевински отпад.

„Неопходно је обавити разговор са предсједницима заједница етажних власника и одредити рок који ће станари имати да дрва уклоне са јавних површина и сложе у своје подруме“, истакао је Малијевић и додао да ће разговоре обавити радници комуналне полиције, Одјељења за стамбено-комуналне послове и представници КП „Бобас“.

Овом Одлуком уређују се комунални ред и одржавање комуналног реда, као и односи у комуналним дјелатностима на подручју општине, а нарочито у области уређења  насеља,  одржавања чистоће  и чувања  јавних  површина.

Закључено је да се возила морају паркирати на предвиђеним паркинг мјестима у градској зони и да ће свако непрописно паркирање бити санкционисано.