ОИК: Позив за пријаву за гласање путем мобилног тима

Позив за доставу података о лицима која су због старости, болести или инвалидности везана за своје домове, Локални избори 2020.

Општинска изборна комисија Котор Варош проводи активности из своје надлежности у вези са припремом за одржавање Локалних избора 2020.

,,За потребе евидентирања и сачињавања списка потребни су нам подаци о лицима која су због болести,старости или ивалидности везана за своје домове. Наведени подаци ће служити за сачињавања извода из коначног Централног бирачког списка за ову категорију бирача“, рекли су у Општинској изборној комисији Котор Варош.

Рок за доставу података је најкасније 7 дана од дана пријема овог позива, односно од дана објављивања на интернет страници општинe Котор Варош.

Наведени подаци се могу доставити на адресу Општинске изборне комисије Котор Варпш ( просторије изнад Полицијске станице ) или у Центру за бирачки списак у згради општине Котор Варош.

Потребни подаци које треба доставити су: име и презиме, ЈМБГ, тачна адреса пребивалишта, односно боравишта за раселљена лица, број телефона и медицинска документација.