Општинска изборна комисија Котор Варош: План излагања извода из привременог бирачког списка

Na osnovu dlana 18. stav 1. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog
biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“, broj 29118) Opštinska izborna komisija Kotor
Varoš na sjednici održanoj dana 01.06.2018. godine, donosi:

Plan izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska