Пензије за мај веће за десет одсто

Из Фонда пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске истичу да је примјеном Закона о пензијском и инвалидском осигурање Републике Српске у последњих девет година Влада Српске донијела одлуку о укупно осамнаест повећања пензија од чега се на редовно годишње усклађивање односи шест, а дванаест на ванредно повећање повећање.

Из Фонда ПИО су навели да је повећање пензија за мај треће од почетка године.

Подсјећају да је јануару извршено редовно годишње усклађивање пензија са 3,36 одсто и ванредно повећање од 0,64 одсто, што је збирно дало увећање од четири одсто.

Друго ванредно повећање пензија од 10 одсто, почев од 1. маја ове године, је највеће појединачно повећање не само у Републици Српској, већ и у земљама региона, па и шире, наводе из Фонда ПИО.

Влада Републике Српске је на овај начин показала да у овим тешким економским временима узрокованим погоршањем животног стандарда најстарије популације усред кризе изазване специјалном операцијом Русије у Укријини у складу са тренутним финансијским могућностима, води рачуна како би мјерама које доноси спријечила даље погоршање материјалног положаја и стандарда живота преко 272 хиљаде корисника права у земљи и иностранству„, наводе из Фонда ПИО.

У саопштењу Фонда се наводи да ће ванредно повећање пензија од 10 одсто побољшати и учешће просјечне пензије од 474,72 КМ колико износи за мај ове године, у просјечној плати исплаћеној у Републици Српској, на до сада највећи проценат од 43,41 одсто.

Са овим ванредним повећањем повећан је и износ најниже пензије за стаж од 40 и више година на 485,19 КМ, што чини 44,35 одсто просјечне плате у Републици Српској.

Из Фонда подсјећају да пуни стаж од 40 и више година има 21.250 или свега 7,8 одсто од тренутно 272.500 корисника права, те да њихова просјечна пензија од маја ове године износи 701,22 КМ, што чини 64,10 одсто просјечне плате у Републици Српској.

Такође, од маја ове године дошло је до повећања и износа највише пензије у Републици Српској на 2.495,54 КМ, што чини 2,3 просјечне плате исплаћене за април.

Из Фонда ПИО подсјећају да је овим повећањем у посљедњих девет година Влада Републике Српске збирно, односно номинално пензије повећала за 44,53 одсто, док је стварно или ефективно повећање пензија 54,81 одсто.

Као примјер наводе да пензионер који је примао 400 КМ у јануару 2012. године од маја ове године прима пензију у износу од 619,24 КМ.

У саопштењу се додаје да ће за исплату пензије од маја за сваки наредни мјесец бити потребно обезбиједити из изворних прихода по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање више од 117 милионаКМ.

Влада Републике Српске наставља у континуитету, као што је то чинила и до сада, да прати раст цијена на мало, трошкова живота и раст просјечних плата и у зависности од раста изворних прихода, по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, уколико се укаже потреба у складу са еконмском кризом и растом инфлације, правовремено ће реаговати са новим ванредним повећањем како би заштитила животни стандард најстарије популације„, поручују из Фонда ПИО.

Из Фонда наводе да ће увећана пензија за мај бити исплаћена у наредних дан-два за свих 272.521 корисника права у земљи и иностранству.

Подсјећају да је у циљу даље заштите стандарда пензионера већ најављена и додатна једнократна помоћ крајем љета, у висини од 100 КМ.