Почела редовна исплата додатка на дјецу и материнског додатка

Данас, 7. јула 2020. године, почиње редовна исплата додатка на дјецу, материнског додатка, права на помоћ за опрему новорођенчета, пронатaлитетне накнаде за трећерођено и четврторођено дијете и накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу за мјесец јун 2020. године.

Јунска исплата додатака на дјецу обухвата 16.323 дјеце, односно 11.181 корисника. За исплату овог права обезбијеђено је 1.094,772,30 KM. Материнским додатком за мјесец јун обухваћено је 5.310 породиља, за исплату кога је издвојено 2.150.550,00 КМ. Данас почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на помоћ за опрему новорођенчета. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 121 породиља, односно 106 трећерођене и 24 четврторођене дјеце, а за исплату овог права издвојено је 74.400,00 КМ. За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 183.250,00 КМ за 721 породиља, односно 733 дјеце. Такође овог мјесеца наставља се са исплатом новог права из дјечије заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу, за исплату овог права издвојено је 33.330,00 КМ, за укупно 296 корисника родитеља/његоватеља.

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити надлежним центрима за социјални рад, односно службама социјалне и дјечије заштите у којима имају пребивалиште.