Почели радови на изградњи „Парка природе“

Градско средиште општине Kотор Варош до прије пар година није имало ниједан уређен парк. Уређењем парк шуме „Рујика“ учињени су помаци на побољшању квалитета живота становништва али то још увијек не задовољава потребе за квалитетан боравак у природи поред ријеке чиме би се квалитет живота у граду подигао на виши ниво, што је мијења захваљујући активностима и пројектима руководства Мјесне заједнице Kотор Варош.

Градско средиште општине има изузетне природне предуслове за побољшање квалитета живота јер велики природни објекат – ријека Врбања протиче кроз сами центар града али до уназад пар година нису учињени помаци како би се ово природно богатство приближило становништву односно како би се људи спустили до ријеке и уживали у истој. Убрзан ритам живота буди потребу за боравком у природи а непостојање уређених и безбједних површина поред ријеке и паркова онемогућавали су намјеру становништва да слободно вријеме проведу у природном окружењу далеко од градске буке.

Уређењем стаза и купалишта кроз пројекат мјесне заједнице Kотор Варош учињени су први кораци, али је неопходно додатно направити садржаје и уредити просторе у којима би грађани и грађанке могли боравити због чега је изградња „Парка природе“ код купалишта Брана у самом центру Kотор Вароша дефинисан као приоритет,“ -изјавио је Станко Тепић, предсједник Савјета мјесне заједнице Kотор Варош.

Простор на којем се треба изградити парк био је запуштен и није приведен намјени те самим тим није био на  располагању становништву мјесне заједнице, иако се налази у самом центру града.

Драго нам је што је захваљујући пројекту мјесне заједнице Kотор Варош почела реализација овог пројекат, И што ће ускоро  нови парк у Kотор Варошу назван „Парк природе“ ће бити отворен од стране донатора, представника МЗ и општине и стављен на располагање становништву општине Kотор Варош,“ -додао је Тепић.

Укупна вриједност пројекта износи 43.199,00 KМ (без ПДВ-а), од чега 26.999,00 KМ финасирање од стране УНДП-а док је 16.200,00 KМ обезбјеђено од стране Општине Kотор Варош, која је обезбиједила и простор и пројектну документацију.

Тепић је рекао да пројекта обухвата: изградњу стазе-приступног пута (ископ земље и одвоз на депонију, ваљање тла, израда насипа, набавка, превоз и уградња тампона, асфалтирање стазе, прављење банкина), радове на изградњи степеништа (ископ земље за степенице и одвоз на депонију, набавка и уградња бетона у оплату, набавка и уградња жељеза, израда рукохвата), радове на изградњи паркинга (уклањање стабала, ископ земљишта, ваљање земљишта, израда насипа, набавка, превоз и уградња тампона) и садња дрвореда (платани). И на крају Тепић је истакао да Мјесна заједница проводи пројекат проширења стазе за шетање.