Пореска управа РС: Почело попуњавање пријава у име пореских обвезника

У Пореској управи Републике Српске (РС) увели су могућност предиспуњавања пореских пријава, односно Pre-filling-а за пореску пријаву за држање и употребу оружја, коју ће убудуће они попуњавати у име пореских обвезника-физичких особа.

– У првој фази овог пројекта, Пореска управа РС ће ове пријаве попуњавати само за пореске обвезнике-физичке особе – појашњавају у саопштењу.

Та нова могућност важан је корак ка испуњењу једног од главних циљева Пореске управе РС у будућности, а то је поједностављење процедура.

– Тежимо ка томе да Пореска управа уиме пореског обвезника попуњава што већи број пореских пријава и на тај начин им олакша сам поступак подношења пореских пријава, а самим тим олакша и рад својим службеницима – наводе у саопштењу.

Што се тиче ове нове могућности, суштина је у томе да Пореска управа РС на основу података које добија од МУП-а изврши попуњавање обрасца ПП-РО за пореске обвезнике-физичке особе који имају регистровано оружје, а који су обвезници пореза на регистровано оружје за 2019. годину.

С тим у вези, обавјештавају обвезнике пореза на регистровано оружје, у овом случају физичке особе, да ће их у наредном периоду позивати службеници Пореске управе РС да дођу у мјесно надлежну подручну јединицу Пореске управе РС, како би преузели одштампане попуњене пореске пријаве.

Порески обвезници дужни су да прегледају попуњене пореске пријаве за регистровано оружје, да их потпишу и да један примјерак предају у подручну јединицу.

Те активности се реализују у оквиру пројекта који пореске администрације у БиХ реализују са Шведском пореском управом под називом „Јачање капацитета пореских администрација у БиХ“ који је започео са реализацијом половином 2017. године, а завршетак је планиран крајем 2020. године.