Potpisani ugovori sa organizacijama civilnog društva

Danas je u zgradi kotorvaroške opštinske samouprave obavljena ceremonija potpisivanja mikro – kapitalnih ugovora sa pet organizacija civilnog društva, koje su aplicirale za sredstva u okviru UNDP projekta „Jačanje lokalne demokratije IV-LOD IV“
„Vrijednost dodijeljenih grantova iznosi oko 92 000 KM, UNDP će snositi 80% troškova, dok će Opština Kotor Varoš sufinansirati preostalih 20%. Ovaj projekat se implementira u 12 jedinica lokalne samouprave na teritoriji BiH“, istakla je Sanja Bokun koordinatorica za operacije i grantove u projektu LOD.
Opština Kotor Varoš je već nekoliko godina u partnerskim odnosima sa UNDP-ijem, značaj implementiranih projekata na teritoriji opštine je veliki.
„Svaka projektna aktivnost na teritoriji naše opštine je bitna ne samo za pojedince, nego i za sve naše građane, a posebno mlade koji su naša budućnost“, rekao je Dalibor Vučanović, načelnik Opštine Kotor Varoš.
Jednaod organizacija koja će implementirati svoj projekat je i Opštinska organizacija Crvenog Krsta Kotor Varoš, koja će realizovati projekat „Omladinska ekološka inicijativa“.
„ Cilj ovog projekta je zaštita i korištenje bogatog prirodnog naslijeđa, koje je u skladu sa ekološkim principima održivog razvoja, kroz razvijanje ekološke svijesti i kompentencije mladih“, naglasio je Bojan Kerezović, menadžer projekta.
Dječiji edukativni centar „Svjetlice“ iz Banja Luke je jedan od implementatora projekata koji će biti sprovedeni u našoj opštini.
„Ovim projektom mi dajemo podršku socijalnoj inkluziji, tako što ćemo uz podršku stručnog tima, da damo osnovne instrukcije nastavnicima i osoblju osnovne škole koji rade direktno sa djecom, na koji način raditi sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju i na koji način pružiti podršku njihovim roditeljima“, istakla je Valentina Ćuk, predsjednik UO Dječijeg edukativnog centra „Svjetlice“.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali Načelnik opštine, predstavnici UNDP-ija, organizacija civilnog društva i opštinske samouprave.
Projekti odobreni za finasiranje: – „Omladinska ekološka inicijativa“ OO Crveni krst Kotor Varoš,
– „Ljubav prema glumi-ljubav prema ljudima“ DK Miroslav Miro Pejović Kotor Varoš,
– „Unapređenje aktivacije mladih i njihovog angažovanja na području opštine Kotor Varoš“ Multimedijalni centar mladih Kotor Varoš,
– „Obrazovanje i informisanje jednako za sve“ Dječiji edukativni centar Svjetlice Banja Luka,
– „Očuvanje tradicionalne pjesme i igre“ Ansambl „Žubor“ Kotor Varoš
UNDP projekat „Jačanje lokalne demokratije IV-LOD IV“, finansira Evropska unija iz sredstava instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA), u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sa ciljem da doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine kroz podršku odabranim jedinicama lokalne samouprave u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva. V.Đ.