Позив јединицама локалне самоуправе и мјесним заједницама за учешће у пројекту „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ“

Пројекат “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” (2015-2019) представља заједничку иницијативу и финансиран је од стране Владе Шведске и Владе Швицарске, а проводи га Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарством правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина и градова.

Циљ овог јавног позива јесте одабир 10 јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и 60 мјесних заједница (МЗ) са њиховог подручја које ће узети учешће у пројекту и примити подршку у подручјима већег демоктратског учешћа грађана, побољшања локалне инфраструктуре и ревитализације локалних заједница као демократског простора за грађанске иницијативе.

Поред осталих општина, аплицирати за овај позив може и општина Котор Варош и њене мјесне заједнице а рок за пријаву је 11. децембар 2015. године.