ПОЗИВ ВЛАСНИЦИМА НЕПОКРЕТНОСТИ У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „РИПИШТЕ БАРЕ“ И „БРЕГОВИ 2″КОТОР ВАРОШ

Одјељење за просторно уређење Општинске управе Општине Котор-Варош, као носилац припреме Плана, упућује

ПОЗИВ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈИ СУ ВЛАСНИЦИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ОБУХВАТУ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „РИПИШТЕ БАРЕ“ И „БРЕГОВИ 2“ КОТОР ВАРОШ

        Сва заинтересована правна и физичка лица могу, у времену трајања позива, своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њихом власништву у писменом облику доставити Одјељењу за просторно уређење Општинске управе  Општине Котор Варош или уписати у свеску која ће се налазити у Одјељењу за просторно уређење Општине Котор Варош радним даном у времену од 8-14 часова.

Позиви ће трајати од  08.03.2019. до 23.03.2019. године (петнаест дана).