Poziv za izradu akcionog plana sa sprovođenje Omladinske politike

Opština Kotor Varoš pozvala je organizacije, udruženja, ustanove i pojedince koji rade sa mladima da dostave projektne ideje za izradu akcionog plana za sprovođenje Omladinske politike za period od 2017. do 2021. godine.

Cilj poziva je da na osnovu pristiglih ideja finalni dokument bude što kvalitetniji kako bi interesi mladih bili što bolje zastupljeni.

Prijedloge je moguće dostaviti do 11. septembra putem elektronske pošte na adresu goranmalijevic@opstinakv.org ili u opštinsko Odjeljenje za društvene djelatnosti.

Obrazac za kreiranje projektnih ideja i dokument Omladinska politika opštine Kotor Varoš dostupni su na sajtu opštine www.opstinakotorvaros.com u ribrici “Javni pozivi”, a dodatne informacije mogue je dobiti putem telefona na broj 051/784-392