Позив за јавну расправу о нацрту статута о измјени статута општине Котор Варош

Општинска управа Котор Варош – Стручна служба, организује јавну расправу о нацрту Статута о измјени Статута Општине Котор Варош. Позивају се сви заинтересовани грађани да узму учешће у јавној расправи и да сугестијама и приједлозима дају свој допринос. Нацрт Статута о измјени Статута Општине Котор Варош може се преузети на интернет страници Општине Котор Варош – www.opstinakotorvaros.com у рубрици Нормативна акта, подрубрика Статут.
Расправе ће се одржати у свим мјесним заједницама према сљедећем распореду:

nacrt rasparavaИзвор:www.opstinakotorvaros.com