Привредни савјет усвојио нацрт Одлуке о ребалансу буџета

Чланови Привредног савјета општине Котор Варош данас су позитивно оцијенили Нацрт ребаланса буџета за ову годину од 12.300.000 КМ, који је повећан за 1.600.000 КМ.

Претходно усвојени буџет за 2022. годину износио је 10,7 милиона КМ и за 15 одсто је мањи од предложеног ребаланса.

Начелник општине Котор Варош је истакао да је ребаланс буџета предложен због повећања прихода од индиректних пореза у износу од милион КМ и нераспоређеног суфицита из прошле године у износу од 600.000 КМ.

Чланови Привредног савјета су једногласно усвојили и одлуку о измјенама и допунама Плана капиталних инвестиција за 2022. годину.

Одлуке о усвјању регулационог плана „Рујика“, измјени и допуни регулационог плана „Спортек“ и измјени и приступању израде измјене регулационог плана „Рипиште-Баре“ су такође добиле сагласност Привредног савјета.

Чланови Привредног савјета су нинформисани о пословању привредних субјеката општине Котор Варош за 2021. годину уз напомену да ова информација има за циљ да се анализира стање привредних субјеката на подручју oпштине и да се на основу тога утврде даљи правци, мјере и задаци у развоју привреде на подручју општине.