Sanirane udarne rupe

Radnici „Niskogradnje“ Laktaši, koja održava magistralni put Banja Luka – Teslić, sanirali su protekle sedmice oštećenja na dionici magistrale kroz gradsko područje. Udarne rupe na putu su već duže vrijeme uveliko otežavale saobraćaj, pa je bilo krajnje vrijeme da se obavi sanacija.

Za sanaciju udarnih rupa, od naselja Donji Varoš do Čepka, utrošeno je oko 150 kubika asfaltne mase.
Iako su radovi obavljeni u vrijeme kada je u toku rekonstrukcija vodovodne i kanalizaciione mreže, udarne rupe su na zadovoljstvo brojnih vozača sanirane u kratkom roku. D.KEREZOVIĆ