„SIM Tehnik“: Konkurs za prijem diplomiranog inženjera mašinstva

Preduzeće „SIM Tehnik“ iz Zabrđa raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

 

 Diplomirani inženjer mašinstva, 1 izvršilac.

Opis posla – komunikacija sa inostranim partnerima.

Pored opštih usolva predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

VSS – dipl. ing. mašinstva

poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

poznavanje rada na računaru

poznavanje njemačkog jezika

sposobnost timskog rada

obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

 Mašinski tehničar, 1 izvršilac.

Opis posla – komunikacija sa inostranim partnerima.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, potrebno je da kandidat ispunjava sljedeće uslove:

SSS – Mašinski tehničar

poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

poznavanje rada na računaru

odlično poznavanje njemačkog jezika

obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijeve (CV i motivaciono pismo) sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa možete dostaviti najkasnije do 27.03.2017. godine, putem pošte na adresu: „SIM Tehnik“ d.o.o., Šibovi b.b. , 78 220 Kotor Varoš, (sa naznakom: Prijava za posao), ili na e-mail adresu info@sim-tehnik.biz, sim-tehnik@blic.net.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.