Сјећања: Здравствено домаћински течајави

У објављеним новинским прилозима је остало је забиљежено да је прије више од четири и по деценије у општини Котор Варош поклањана велика пажња здравствено домаћинском просвјећивању жена у сеоским насељима.

Београдске „Вечерње новосги“ су 1968. године објавиле прилог да је општински одбор Црвеног крста Котор Варош у сарадњи са Савезом омладине наведене године организовао здравствено домаћинске течајеве у седам села.

У прилогу се наводи да је у Ободнику завршни испит почетком 1968. године положило 26 жена. За успјешно организовање течаја заслужни су угледна домаћица Вида Модић, која је претходно похађала три течаја и учитељ у Ободнику Месуд Имамовић.

Вида је држала предавања о припремању хране, домаћој радиности и шивењу, а Месуд о економској организацији домаћинства, хигијени и заразним болестима.

-Организовање течајева је било веома корисно јер је ниво хигијене и здравствене културе био на веома ниском нивоу. Након завршних испита полазнице течаја су добиле дипломе, а ученици подручне школе из Ободника су извели умјетнички програм – сјећа се Месуд Имамовић.

Д.Керезовић