Škola počinje u ponedjeljak

Nastava u drugom polugodištu počeće u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u ponedjeljak, kako je to i predviđeno Pravilnikom o školskom kalendaru za školsku 2016/2017. godinu.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatražilo je informacije o stanju na terenu od predsjednika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola kako bi moglo procijeniti da li su stvoreni uslovi u školama za nesmetan početak nastave u drugom polugodištu.

Na osnovu informacija predsjednika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, procijenjeno je da ne postoji potreba za odstupanjem od pravilnika, te da nastava u drugom polugodištu može početi po planu.