Скоро исти број радника и пензионера

Број радника и пензионера у Републици Српској годинама је готово изједначен, а иако је овај однос у прошлој години благо побољшан, аналитичари оцјењују да је он и даље далеко испод нивоа који је потребан да би Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС могао нормално да функционише. Према подацима Фонда ПИО РС на крају прошле године у Српској је било 300.202 осигураника, док је пензионера било 260.580.

„То значи да смо на крају прошле године имали 1,152 осигураника на једног корисника, што је побољшање у односу на претходну годину када је овај однос био 1,13:1“, рекли су у Фонду ПИО.

Истакли су да је значајан податак да је број осигураника у 2017. години прешао границу од 300.000 и да је у односу на претходну годину, када је било 292.811 осигураника, тај број повећан за 7.391.

„Тренд пораста броја осигураника биљежи се, не само у 2017. у односу на 2016. годину, већ и у дужем временском периоду с обзиром да је број осигураника у 2015. години био 286.310, у 2014. години 280.511,у 2013. години 276.267 осигураника“, наводе у Фонду ПИО.

Међутим, и поред ових побољшања Република Српска и даље има најлошији однос броја радника и броја пензионера у региону.

„Сличан и неповољан однос броја осигураника и корисника права биљежи се и код свих држава насталих на подручју бивше СФРЈ, који по последњим званичним подацима износи 1,45:1 у Словенији, у Хрватској 1,17:1, у Србији 1,20:1, у Федерацији БиХ 1,25:1, у Црној Гори 1,64:1, а у Македонији 1,90:1“, додају у Фонду ПИО.

Предсједник Уније удружења послодаваца РС Драгутин шкребић истиче да у прошлој години јесу остварени одређени позитивни показатељи и да у прилог томе  говоре и ови подаци, али истиче да је садашњи однос броја радника и пензионера, ипак, далеко од оног који је потребан да би Фонд ПИО могао нормално да функционише.

„Да би Фонд ПИО могао нормално функционисати потребно је да имамо три радника на једног пензионера. Управо је недостатак новца у Фонд био разлог због којег су се пензије почеле исплаћивати из буџета и то је добро, јер се није смјело допустити да се пензије не исплаћују редовно. С друге стране, треба бити реалан и треба покушати исплаћивати пензије из доприноса које су за то намијењене, а то је могуће само стварањем услова за развој привреде и новог запошљавања“, нагласио је Шкребић.

Економски аналитичар Зоран Павловић каже да је овај однос и даље веома неповољан, а поготово ако се има у виду да су исплаћене плате ниске, а самим тим и износ доприноса који је отишао у Фонд.

„Фонд је озбиљно угрожен и то се мора признати. То што су неки показатељи бољи зато што је број радника повећан за неколико хиљада није довољно, јер се просјечна плата годинама не мијења. То је само по себи довољан показатељ гдје се налазимо“, рекао је Павловић.

Он је нагласио да ће Влада и даље да се задужује и да из тога исплаћује пензије.

„Таква ситуација ће бити све док Влада и ресорна министарства не схвате да без реалног сектора и домаће производње нема никаквог основа за бољитак“, нагласио је Павловић.

(Капитал)