Спорови тешки 41,5 милиона КМ

Против Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске на крају прошле године водило се 75 судских спорова тешких најмање 41,5 милиона КМ и то без затезних камата, открила је Главна служба за ревизију РС.

Најзначајније спорове против министарства воде концесионари са којима су раскинути уговори, а милионски спорови покренути су и због неисплаћивања накнаде штете настале у поплавама.

„На основу информација из правне службе на крају 2017. године против Министарства се води 112 судских спорова од чега је 35 ријешено, док је 75 спорова у најмањем износу од 41,5 милиона КМ, без ефеката затезних камата и судских трошкова, у току. Највећи износи односе се на спорове по основу накнада за изгубљену добит због раскида уговора о концесији и то 28,97 милиона КМ и накнаде штете у поплавама у износу од 8,7 милиона КМ“, наведено је у ревизорском извјештају министарства које је добило мишљење са резервом.

Ревизори су открили и да се министарство као тужилац појављује у 88 судских спорова, од чега се 29 односи на спорове за наплату потраживања по основу кредита датих правним и физичким лицима из средстава „Фонда Партнер“, док се 59 спорова води против правних и физичких лица за наплату потраживања по основу закупа пољопривредног земљишта. Већи дио спорова у вези са потраживањима из „Фонда Партнер“ је окончан.

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС нису одговорили на питања ЦАПИТАЛ-а које фирме воде највеће спорове против њих, само су навели да их у свим споровима заступа Правобранилаштво РС те да на основу досадашњих пресуда очекују да ће се и ови поступци завршити у њихову корист.

Међу замјеркама због којих су ревизори дали мишљење са резервом наведено је да министарство није у потпуности поштовало неколико закона.

„Због повећаног обима посла примљено је петнаест извршилаца на одређено вријеме од којих су са некима уговори закључивани на период дужи од шест мјесеци што није у складу са законом. За два извршиоца исплаћена је накнада за посебне резултате у раду у износу већем од висине једне просјечне плате остварене у претходном мјесецу прије додјељивања награде што није у складу са Посебним колективним уговором за запослене у органима управе РС“, наведено је, између осталог, у ревизорском извјештају.