Све мањи број ученика у Српској

Ово се, између осталог, наводи у извјештају ревизије учинка на тему управљања ресурсима основних школа, коју је урадила Главна служба за ревизију јавног сектора, а која је посматрала период од четири школске године, и то од школске 2014/15. до школске 2017/18. године.

Извјештај је показао оно о чему се у јавности говори и апелује већ годинама, а то је да је систем основних школа у Републици Српској неравномјеран и нерационалан, те да Влада РС и Министарство просвјете и културе треба да изврше свеобухватно преиспитивање ефикасности система и да први корак учине у преиспитивању мреже школа.

„Свака пета школа у Републици Српској има мање од 200 ученика“, навели су ревизори и закључили да није остварена координација између Министарства просвјете и културе, локалне самоуправе и основних школа, посебно када је у питању превоз ученика.

Такође, ревизори су навели да знатном броју ученика путника није осигуран бесплатан превоз те да је непокривени дио цијене мјесечне карте био различит. Право на организовани превоз имао је сваки пети ученик, с обзиром на то да је становао на удаљености од школе већој од четири километра, док је у појединим основним школама забиљежено да више од 70 одсто ученика путује.

„Сталан тренд смањивања броја ученика, негативан природни прираштај, миграције са села у град, те исељавање цијелих породица у иностранство, траже агилност у планирању и намећу посебно захтјеван задатак пред надлежне и институције, које морају ефикасно планирати и управљати ресурсима и мрежом основних школа“, истакли су ревизори.

90.000 ученика

5.000 одјељења

700 школских објеката

70 одсто ученика путује

12.500 лица запослено

8.400 наставни кадар

4.100 ваннаставног особља

Ревизори су пажњу скренули и на то да основне школе нису имале уједначен износ трошкова просјечних годишњих бруто плата по одјељењу, те да су разлике у прошлој школској години износиле и до 50 одсто. Такође, навели су и да рационализација, која је спроведена у претходном периоду, није дала практично никакве резултате те да добар дио онога што је планирано није ни урађено.

Иначе, у  васпитно-образовни процес укључено је више од 90.000 ученика подијељених у 5.000 одјељења и распоређених у око 700 школских објеката. У области основног образовања и васпитања запослено је око 12.500 лица, од чега 8.400 наставног и 4.100 ваннаставног особља. Просјечно одјељење има 18 ученика, што је за седам ученика, или за трећину, ниже од Законом дефинисаног оптимума од 25 ученика по одјељењу, док свака трећа школа има испод 18 одјељења, а тај број одјељења је услов за оснивање и функционисање школе. Буџет основног образовања износи око 200 милиона КМ на годишњем нивоу.

Министарство се не слаже с ревизијом

У Министарству просвјете и културе РС кажу да се не слажу с одређеним налазима ревизије, те да се приликом рационализације мрежа школа увијек ставља интерес дјеце и жеља да се свим ученицима обезбиједе што бољи услове за школовање.

Како кажу, приликом рационализације формира се комисија која обилази централне школе и подручна одјељења која су предмет посматрања, те се уради обимна анализа и сачини записник који разматра Влада.

„Министарство никада није доносило одлуке о промјени статуса искључиво на основу броја ученика/одјељења, већ у виду имамо све параметре. Уколико у таквим ситуацијама дође до технолошког вишка, он се збрињава у другим школама са подручја актива“, кажу у Министарству просвјете и културе РС.

Када је ријеч о превозу ученика, у овом министарству кажу да тамо гдје постоје редовне линије јавног превоза да се оне користе за превоз до школе.

„Школе чији ученици немају могућност да користе редовне линије јавног превоза дужне су да спроведу процедуру за избор превозника на тој релацији“, рекли су у Министарству просвјете и културе, додајући да су за суфинансирање превоза обезбиједили 4,5 милиона КМ. Примједбе на нацрт ревизорског извјештаја Главна служба за ревизију јавног сектора није уважила.