Testovi za vozačku odavno ”provaljeni”

Procenat prolaznosti kandidata na testovima za vozačke ispite u Republici Srpskoj iznosi preko 80 odsto, što nije realno i dovodi u sumnju znanje novih vozača, upozoravaju stručnjaci.

Statistički podaci pokazuju da je 2008. godine procenat prolaznosti kandidata iz propisa na prvom testiranju iznosila 67 odsto, da bi se svake godine povećavala i dostigla procenat od čak 84 odsto u 2016. godini.

Visok procenat prolaznosti pokazuje da su testovi očigledno već odavno „provaljeni”. Poređenja radi, u Hrvatskoj procenat prolaznosti iz propisa iznosi oko 50 odsto. Pored toga, njihov katalog broji oko 1.000 pitanja, a u Srbiji oko 2.300, dok je kod nas tek 360 pitanja za kandidate „B“ kategorije – kaže Mićo Miljević, saobraćajni inženjer.

Ipak, država BiH, ističe on, ništa nije učinila u podizanju kvaliteta teoretskog dijela ispita, kako u pogledu kataloga testovnih pitanja tako i u pogledu provjere znanja predavača i ispitivača.

– Nevjerovatno je da država i struka ne reaguju. Auto školama i kandidatima odgovara da kandidati sa lakoćom polože ovaj dio ispita da bi se započelo sa praktičnim dijelom, odnosno da bi se obuka mogla naplatiti – ističe Miljević.

On naglašava da je katalog testovnih pitanja koji se primjenjuje u BiH sramota za državu i struku.

– Katalog sa pitanjima ne pokriva program vozačkog ispita i nije u funkciji bezbijednosti. Uočene greške se ne ispravljaju niti se pitanja usklađuju sa izmjenama Zakona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima BiH. U zemljama EU katalog se dopunjava svakih šest mjeseci novim pitanjima, a kod nas već devetu godinu imamo ista pitanja – kaže Miljević.

U Katalogu mjesto nalaze i pitanja sa više tačnih odgovora koja imaju napomenu: „više tačnih odgovora“!

– To olakšava odgovore na pitanja i kandidatu je potrebno znanje na nivou prepoznavanja i prisjećanja da bi ta pitanja uspješno riješio – navodi Miljević.

Prolaznost kandidata iz vožnje u Srpskoj, koja se kreće od 60 do 65 odsto, u realnim je okvirima, ukoliko se posmatra prolaznost u zemljama okruženja. Međutim, nedovoljno usvajanje propisa u velikoj mjeri utiče na bezbijedno ponašanje u saobraćaju novih vozača, koji u saobraćajnim nesrećema učestvuju sa 8 odsto.

– U auto školama kandidate, nažalost, uče kako da tačno odgovore na pitanja, a ne da usvoje znanje, posebno kada je riječ o pravilima bezbijedne vožnje, što sutra može da bude pogubno za njih i za druge učesnike u saobraćaju – upozorava Milija Radović, direktor Agencije za bezbijednost saobraćaja RS.

Prihod ostvaren od polaganja vozačkih ispita od 2008. do 2016. godine u Srpskoj je iznosio oko 20,5 miliona KM.

Taj novac je iskorišten za krpljenje budžetskih rupa, dok je jedan manji dio potrošen za plaćanje članova komisija i predavača na stručnim usavršavanjima. Niti jednu marku Ministarstvo prosvjete i kulture RS nije uložilo u poboljšanje bezbijednosti saobraćaja – kaže Miljević.