U Kotor Varošu potpisani ugovori za realizaciju projekta u okviru „Jačanje lokalne demokratije IV – LOD IV“

U okviru projekta „Jačanje lokalne demokratije IV – LOD IV“ , danas je u sali SO Kotor Varoš, upriličena ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti na teritoriji opštine Kotor Varoš.

Organizacije koje su potpisale ugovor su:
Ekološki pokret Eko opstanak, sa projektom „Izrada registra divljih deponija za opštinu Kotor Varoš“ , odobreni iznos za finansiranje 18,615.55 KM, i Planinarsko društvo Mehanizam, sa projektom „Planinarsko-ekološka škola“, sa odobrenim iznosom za finansiranje u iznosu od 15, 026.00 KM. Planirani rok trajanja navedenih projekata je od šest do osam mjeseci.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su načelnik opštine Dalibor Vučanović, koordinatorica za operacije i grantove Sanja Bokun, kao i predstavnici Ekološkog pokreta Eko Opstanak i Planinarskog društva Mehanizam.

Opština Kotor Varoš je u decembru prošle godine odabrana da učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave (JLS) u okviru LOD IV projekta.

UNDP projekt “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV ” finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od dva miliona eura, sa ciljem da doprinese demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljem razvoju Bosne i Hercegovine, kroz podršku odabranim opštinama u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva.