UniCredit Ваnk расписала конкурс

UniCredit Bank Бања Лука

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС

за пријем у радни однос

Банкарски савјетник
Филијала Kотор Варош………………………………………………………….1 извршилац

Шта нудимо?
-рад у међународној компанији, која је дио велике међународне UniCredit породице и која омогућује сарадњу с колегама из цијеле Европе;
-рад у мотивишућем радном окружењу, у којем се препознају и награђују лично залагање и квалитет у обављању посла.


Твоји задаци би били:
*обављање готовинских и безготовинских трансакција по налогу клијената и продајног особља запосленог у пословници;
*обављање готовинских трансакција за клијенте пословног банкарства;
*контрола закључака благајни;
*информисање клијената о каналима дистрибуције у Банци;
*пружање услуге клијентима у складу са прописаним стандардима квалитета сервиса и продајне културе;
*прикупљање информација о постојећим и потенцијалним клијентима, те ажурирање базе информација о клијентима;
*активна продаја производа и услуга Банке, што се посебно односи на: прекорачења, картице, производе осигурања и депозитне производе;
*пасивна продаја и свих осталих производа клијентима, односно усмјеравање клијената заинтересованих за продају код личног банкара.


Шта очекујемо?
*минимално ССС – економског смјера или другог сродног подручја,
*познавање рада на рачунару,
*систематичност и аналитичност,
*одговорност и савјесност при обављању послова.
Ако се препознајеш у напријед наведеним условима и опису посла, позивамо те да се пријавиш слањем ЦВ-а и мотивационог писма до 10.07.2020. године путем опције ПРИЈАВИ СЕ НА ОГЛАС

Напомена: слањем пријаве кандидат ће, у смислу одредби Закона о заштити личних података, своје личне податке учинити доступним UniCredit Bank а.д. Бања Лука те ће Банка исте обрадити искључиво у сврху селекције кандидата.
Локација: Kотор Варош
Број извршилаца: 1
Датум објаве: 06.07.2020.
Трајање огласа: 4 дана (истиче 10.07.2020.)