Већа издвајања за капиталне инвестиције

 

 

КОТОР ВАРОШ, 7. ДЕЦЕМБРА – Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан упознао је чланове Привредног савјета на данашњој 7. сједници о одлуци Скупштине општине Котор Варош да се усвоји Нацрт ребаланса буџета за ову годину у износу од 14.063.000 КМ, што је за 67 одсто више од првобитног буџета од 8,4 милиона КМ.

Сакан је рекао да је ребаланс буџета предложен због повећања прихода по основу задужења општине Котор Варош путем друге емисије обвезница у износу од пет милиона КМ, али и због повећања прихода по основу реализације пројеката асфалтирања пута у Новом Селу у дужини од 600 метара и изградње обалоутврде на градском купалишту.

 

„Ријеч је о пројектима које заједнички реализујемо са Министарством за избјеглице и расељена лица Републике Српске и са Јавним предузећем `Воде Српске`“, навео је Сакан, који је и предсједник Привредног савјета.

За реализацију пројекта „Модернизација пута Ново Село /од моста према депонији/ у дужини од 600 метара, општина Котор Варош“ средства су обезбијеђена у оквиру трансфера јединицама локалне самоуправе за финансирање повратка у Републику Српску, а вриједност инвестиције је 60.000 КМ.

У току су радови на санацији пјешачке стазе на градском купалишту Бјелине у оквиру пројекта општине и „Вода Српске“ у вриједности 52.200 КМ.

 

Такође, у буџету су предвиђена знатно већа средства за капиталне инвестиције (око 700.000 КМ), која ће бити усмјерена на одржавање и чишћење локалних путева и рјешавање проблема расвјете у мјесним заједницама.

 

Чланови Привредног савјета нису имали примједби на Нацрт буџета за 2019. годину у износу од 8,6 милиона КМ, што је повећање за 200.000 КМ у оносу на првобитни буџет ове године.

 

Представници Одјељења за просторно уређење и Одјељења за стамбено-комуналне послове информисали су чланове Привредног савјета о стању предмета употребне дозволе Спортске дворане у оквиру СШЦ „Никола Тесла“.

 

Закључак је да се до марта наредне године направи пројекат изведеног стања и нови елаборат о свим радњама које треба предузети, а трошкове ће сносити општина Котор Варош.

 

Други врло важан закључак је да се испитају све могућности изградње аутобуског стајалишта у Кнез Михајловој улици за потребе индустријске зоне, како би се смањиле гужве приликом доласка и одласка радника на посао.

 

Изградња прве дионице водовода према мјесној заједници Забрђе је завршена, а очекује се да ће проблем неадекватног снабдијевања питком водом бити ријешен у првој половини наредне године.

 

Иако се у овој години почело са уклањањем неколицине старих објеката, који се налазе дуж главне градске улице, постоје одређени имовински проблеми а воде се и судски спорови, тако да је немогуће у предвиђеном року уклонити исте, а све у циљу како би главна улица добила љепши изглед.