Влада преузима надлежност скупштине

Влада Републике Српске преузеће од Народне скупштине РС надлежност за издавање гаранција у име РС, уколико посланици на наредној сједници НСРС усвоје предложене измјене закона о задуживању, дугу и гаранцијама.

 

Економски аналитичари оцјењују да ће ове измјене, уколико до њих дође, допринијети нетранспарентности приликом издавања гаранција. Посебно лошим оцјењују то што ће се гаранције давати и за кредите чија је намјена измирење дугова.

Гаранција је потенцијална обавеза РС, која постаје стварна у случају када зајмопримац није извршио отплату обавезе, за коју је РС гарантовала, ђелимично или у потпуности и ако су испуњени услови из гаранције.
Приједлогом  Закона о измјенама Закона о задужењу, дугу и гаранцијама, који ће посланици разматрати на сједници 12. децембра, предвиђено је да ће НСРС одлучивати о укупном износу гатанција, али да ће Влада доносити одлуку о томе коме ће и за шта оне бити издате.

„НСРС одлучује о укупном износу гаранција РС које може издати Влада у току фискалне године, као и о њиховој намјени. Влада доноси појединачне одлуке о издавању гаранције РС“, наводи се у приједлогу озмјена закона.

Одлуке о издавању гаранције према сада важећем закону доноси Народна скупштина РС, на приједлог Владе РС.

Измјене закона тражиле локалне заједнице и ванбуџетски фондови
Предложеним измјенама предвиђено је и да ће РС моћи да изда гаранцију за задужење субјеката јавног сектора и за друге намјене, а не само за финансирање капиталних инвестиција како је то актуелним законом дефинисано.

„Гаранције РС могу се издати кредитору за гарантовање обавеза насталих задужењем јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности, Инвестиционо-развојне банке РС и фондова којима она управља, као и јавних предузећа и институција јавног сектора, у вези са финансирањем капиталних инвестиција, рефинансирањем постојећег дуга, финансирањем пренесених обавеза, финансирањем буџетског дефицита и обезбјеђењем средстава ради измирења законом утврђених права“, наведено је у приједлогу измјена закона.

У образложењу предложених измјена Влада је навела да је добила велики број захтјева, првенствено од оптшина и градова и ванбуџетских фондова, да им се омогући добијање гаранције у циљу фискалне консолидације њихових буџета, те измирења неизмирених обавеза.

„Влада сматра да се предложеним измјенама закона може олакшати финансирање и допринијети финансијском растерећењу тих субјеката“, наведено је у образложењу.

Дудуковић: Задужење и издвање гаранција биће много нетранспарентније
Професор јавних финансија на Економском факултету у Источном Сарајеву Александар Стојановић каже за ЦАПИТАЛ да се овђе само право одлучивања о гаранцијама са НСРС пребацује на Владу.

„Само се одговорност пребацује са једног тијела на друго. Не видим никакав негативан економски ефекат оваквог приједлога“, рекао је Стојановић.

С друге стране, члан Удружења економиста „СWОТ“ Предраг Дудуковић истиче да ће, уколико овај приједлог буде прихваћен, само задуживање и издавање гаранције бити доста нетранспарентније.

„Када НСРС о томе одлучује, мора се изаћи пред посланике са информацијама за шта се задужује. Овако ће НСРС само оквирно донијети одлуку о износу задужења, а ексклузивно право о томе коме и зашто се гаранција даје имаће Влада РС, а посланици неће бити упознати са тиме зашто се задужује“, нагласио је  Дудуковић.

Истакао је да очекује да ће гаранције бити издаване у складу са законом с обзиром да ће НСРС дефинисати износ, али да сам поступак издавања неће бити транспарентан.

„То кажем посебно због тога што ће се гаранције издавати и за рефинасирање дугова и дефицита. Сигурно је да ће доћи до задуживања за које које у неким нормалним околностима не би требало уопште дати дозволу, а поготово не гаранцију“, нагласио је Дудуковић.

Различити ставови чланова Одбора за финансије РС
Члан Одбора за финансије и буџет Народне Скупштине РС и посланик ПДП-а Бранислав Бореновић рекао је данас за ЦАПИТАЛ да се овђе ради о избјегавању НСРС и очију јавности.

„Овај приједлог значи да НСРС може да каже да РС у току једне године може издати гаранције у укупном износу од милијарду КМ, а да Влада РС одмах након тога неком јавном предузећу изда гаранцију за кредит од 920 милиона КМ. НСРС треба да доноси одлуку за свако појединачно задужење и за сваку појединачну гаранцију. РС је до прошле године за свако ново задужење морала да добије одлуку НСРС. То су прошле године укинули, а сада исто раде када су у питању гаранције. Ово је потпуно деградирање НСРС“, рекао је он

Члан Одбора за финансије и буџет Народне Скупштине РС и посланик СНСД-а Игор Жунић каже за ЦАПИТАЛ да се о овоме разговарало и раније, а да је циљ повећање ефикасности и брзине у издавању гаранција.

„Често се дешавало да добијање гаранције траје дуго, а реално гледано општине и институције нису биле толико солвентне и нису имале шта да понуде за колатерал. Ово је добра ствар јер ће допринијети бржем инвестирању и реализацији кредитних задужења, али реално носи и ризик који је Влада РС прихватила на себе“, казао је Жунић и додао да се Влада до сада могла оградити од гаранција с обзиром на то да је НСРС одлучивала о томе коме ће бити издате.

Он тврди да се овим не избјегава НСРС и да неће довести до нетранспарентности приликом дођеле гаранција.