Zabrana saobraćaja u ulici Cara Lazara

Na osnovu rješenja koje je donijelo Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti – Služba za inspekcijske poslove i komunalnu policiju, Opštine Kotor Varoš, doći će do totalne obustave saobraćaja u ulici Cara Lazara, na potezu od ukrštanja sa ulicom Sime Matavulja do ukrštanja sa ulicom Vojvode Stepe Stepanovića.

Alternativni putni pravac za vozila koja koriste pomenutu saobraćajnicu je ulicom Vojvode Stepe Stepanovića i ulicom Svetozara Miletića iz smjera Banja Luke, te ulicom Cara Dušana iz smjera Doboja.

Zabrana saobraćaja trajaće do okončanja radova na polaganju podzemne instalacije gradskog vodovoda, i neće biti duža od 30 dana, do kada se planira završetak radova.