Завршена друга редовна сједница СО Котор Варош

У сали СО Котор Варош данас је одржана  друга редовна сједница Скупштине општине Котор Варош, којој су присуствовала  22 одборника.

Након усвојеног Дневног реда са измјенама, одборници су усвојили Програм рада Јавних установа Центра за културу, спорт и информисање  и Центра за социјални рад Котор Варош за ову годину.

На овој сједници усвојен је и Програм чишћења и одржавања јавних асфалтних и зелених површина на подручју града као и Програм чишћења и одржавања јавних површина са подручја МЗ за ову годину. Ови Програми су усвојени с циљем одређивања приоритета и побољшања квалитета одржавања чистоће на јавним површинама.

Усвојен је и Програм утрошка средстава од концесионе накнаде за 2017. годину у износу од 11.000,00 КМ, а ова новчана средства утрошиће се у складу са приоритетним потребама,  8.000,00 КМ за изградњу инфраструктуре на подручју општине и 3.000,00 КМ за заштиту животне средине.

Одборници су усвојили Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању висине мјесечне накнаде за рад чланова управних и надзорних одбора у установама и предузећима чији је оснивач СО Котор Варош. Одлуку о висини мјесечне накнаде за рад чланова управних и надзорних одбора у предузећима и установама чији је оснивач Општина донијеће установе и јавна предузећа у складу са законским и подзаконским прописима.

Донесена је и Одлука о давању на кориштење просторија амбуланте у МЗ Грабовица, којом се ове просторије дају на кориштење Савјету МЗ Грабовица и мјесној канцеларији Одјељења за општу управу општине Котор Варош.

На данашњем скупштинском засиједања одборници су  усвојили и Рјешења о разрјешењу и именовању вршилаца дужности Управног одбора у Јавним установама: „Центар за културу, спорт и информисање“, Дјечији вртић „Лариса Шугић“, Дом здравља „Свети Пантелејмон“ и Центар за социјални рад Котор Варош.

Усвојено је и  Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за награде и признање, али и Рјешење о разрјешењу и именовању првостепене стручне комисије за утврђивање способности и функционалног стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне заштите.

Данас је донесено и Рјешење о именовању члана Управног одбора Ватрогасног друштва Котор Варош.