Завршена III Посебна сједница; 100 000 КМ за запошљавање приправника

Управо је завршена 3. Посебна сједница СО Котор Варош. На овом скупштинском засједању донесен је и Правилник о расподјели средстава спортским организацијама којим се утврђују услови и критеријуми расподјеле буџетских средстава општине Котор Варош за суфинансирање програма активности спортских организација са подручја наше општине.

Одборници су једногласно усвојили и Одлуку о реализацији пројекта подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у општини Котор Варош за 2017. годину, којом се утврђују: намјена, услови и начин остваривања права на субвенције, врста и висина субвенције, поступак одобравања, начин провођења надзора намјенског коришћења, као и потребна документација. Укупна вриједност средстава за запошљавање приправника износи 100. 000 КМ.  Додјела ових субвенција има за циљ да подстакне запошљавање лица високе стручне спреме који се први пут запошљавају у струци.

Једногласно је усвојена и Одлука о категоризацији спортова и спортских организација наше општине којом се прописују услови и поступак категоризације спортова и спортских организација у општини Котор Варош у складу са Правилником о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у Републици Српској.

Одборници су са 17 гласова за, 2 против и 1 суздржаним усвојили и Одлуку о расподјели средстава спортским организацијама из буџета општине. Буџетом општине Котор Варош за 2017. годину предвиђено је 80. 000 КМ за финансирање спортских организација. Овом одлуком расподјела средстава вршиће се равномјерно према процентуалном пуњењу средстава у буџету општине за текућу годину. Овом Одлуком обавезују се спортске организације да почетком наредне године доставе наративне извјештаје о раду и финансијске извјештаје о утрошку добијених средстава, у супротном неће бити финансирани средствима из буџета за наредну годину.

Усвојена је једногласно Одлука о утврђивању различитих новчаних износа учешћа родитеља за трошкове услуга које пружа предшколска установа Дјечији вртић „Лариса Шугић“. Родитељи који истовремено имају двоје или више дјеце у вртићу имају право на попуст од 10% од укупне цијене коју плаћају за боравак дјеце у Вртићу. Посебно је значајно да дјеца без једног или оба родитеља овом Одлуком имају право на попуст од 30 % од утврђене цијене за боравак у Вртићу. У случају када се дијете налази на болничком лијечењу уз достављену отпусну листу и адекватну медицинску документацију, као и када Вртић користи колективни годишњи одмор корисници услуга остварују попуст од 50 % од укупне цијене за боравак у Вртићу.