Данас извршена примопредаја комплетног гласачког материјала за опозив начелника

Трочлана комисија коју је СО Котор Варош овластила на петој посебној сједници, задужена за примопредају комплетног гласачког материјала извршила је данас примопредају истог, укључујући извјештај комисије која је била задужена за опозив начелника. Комплетан гласачки материјал уручен је Републичкој изборној комисији у Бања Луци.

Републичка изборна комисија ће комплетан гласачки материјал заједно са извјештајем комисије која је била задужена за опозив начелника, прослиједити Централној изборној комисији БиX.