Данас одржана 21. редовна сједница СО Котор Варош

Данас је у скупштинској сали одржана 21. редовна сједница Скупштине Општине Котор Варош. Дневни ред је на приједлог одборника ПДП-а Миодрага Петровића, допуњен са 16-том тачком, којом се Скупштина Општине упознаје са рјешењем Суда БиХ, о одбацивању жалбе скупштинске већине на одлуку ЦИК-а БиХ, да је референдум о опозиву начелника општине Далибора Вучановића био незаконито проведен. На приједлог клубова одборника СДС-а и ПДП-а, усвојен је закључак, којим се задужује предсједник СО Котор Варош, да уз помоћ стручне службе, изјави апелацију Уставном суду БиХ, на Рјешење суда од 19. 03. 2015. године, најкасније у року од 60 дана од пријема оспореног рјешења. У оквиру 9. тачке дневног реда, разматрана је Информација о раду инспекцијских служби које су у надлежности општине Котор Варош за 2014. годину, након исцрпне расправе, одборници су на приједлог клубова одборника СДС-а и ПДП-а усвојили два закључка, да за сљедећу редовну сједницу Одјељење за привреду и друштвене дјелатности изради информацију о броју регистрованих привредних субјеката, броју запослених радника и распореду радног времена. Усвојен је и закључак којим се задужује Инспекцијска служба да у оквиру својих надлежности изврши контролу вршења рада на „црно“, тј. обављања дјелатности за које нису регистровани појединци или група организованих људи, у наредних 60 дана, за сљедећу сједницу неопходно је доставити извјештај о предузетим активностима и санкцијама по истом основу у 2014. години. На овој сједници између осталих, разматране су и донесене одлуке о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту у виду приједлога, усвојен је и Нацрт о изради измјене дијела регулационог плана „Спортек“ Котор Варош. Скупштина је на овом засједању једногласно донијела одлуку о давању сагласности Начелнику општине Котор Варош за потписивање споразума о суфинансирању пројекта производње малина са УНДП-ом. Усвојена је и Одлука о гробљима и погребној дјелатности којом се између осталог уређују услови изградње гробаља, гробница и надгробних споменика, као и о начину управљања, уређивања и одржавања гробаља. Разматране су информације о газдовању шумама на подручју општине Котор Варош, о статусу Агро Центра у МЗ Ободник, оставривању права бораца, РВИ-а, и породица погинулих бораца за 2014. годину, као и информација о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Котор Варош за 2014. годину, гдје је битно истаћи, да је број незапослених у односу на претходну годину смањен за 3%. Након пола сата засједања Скупштине, одборници СНСД-а су напустили сједницу због неодложних обавеза.