Данас одржана VIII посебна сједница СО Котор Варош

На данашњој VIII посебној сједници СО Котор Варош, одборници су једногласно усвојили Одлуку о привременом финансирању за мјесец април, у износу од 350,000,00 КМ. Једногласно је усвојена и допуна Одлуке о реализацији пројекта „Јачање пољопривредне производње кроз активности стварања ланца вриједности у производњи малина у општини Котор Варош“, уз учешће општине Котор Варош у износу од 20 000, 00 КМ.

У име клубова ПДП-а и СДС-а, одборник Миодраг Петровић предложио је и два закључка, који су већином гласова и усвојени. Први закључак је, да се задужи именовани представник капитала општине Котор Варош у скупштини акционара КП „Бобас“ а.д. , да од надзорног одбора тражи одлагање 5. Ванредне сједнице скупштине акционара КП“Бобас“, заказане за 15.04.2015. године, из разлога што је дневним редом предвиђено доношење одлуке о повећању накнаде члановима надзорног одбора, по приједлогу представника већинског капитала. Другим закључком задужује се именовани предстаник капитала општине Котор Варош у скупштини акционара КП „Бобас“ а.д. да у складу са чланом 268. Закона о привредним друштвима РС поднесе захтјев за сазивање ванредне сједнице скупштине акционара са сљедећим дневним редом:
1. Извјештај о пословању КП „Бобас“ а.д. Котор Варош
2. Извјештај о раду Надзорног одбора за 2014. годину
3. Извјештај о утрошеним средствима по Уговору о пословно техничкој сарадњи са општином Котор Варош.