Данас VI посебна сједница Скупштине општине Котор Варош

Предсједник Скупштине општине Котор Варош, Ибрахим Палић, сазвао је за данас VI посебну сједницу Скупштине општине Котор Варош, са почетком у 15,00 часова у сали СО.

Приједлог дневног реда VI посебне сједнице садржи 5 тачака.

Разматрање и усвајање:

1. Извјештаја о извршењу буџета општине Котор Варош за период 01.01.-30.06.2014. године,

2. Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Котор Варош за 2014. годину – Приједлог,

3. Одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Котор Варош за 2014. годину – Приједлог,

4. Одлуке о ослобађању обавезе плаћања пореза на непокретности у 2014. години,

5. Одборничка питања.