Дјечији вртић Лариса Шугић наставља пројекат „Буди ми пријатељ“

Которварошки Дјечији вртић упутио је позив свим привредним субјектима и појединцима на подручју општине, да се укључе у акцију прикупљања новчаних средстава, како би се омогућио боравак у вртићу за четворо дјеце из социјално угрожених породица, који услуге ове установе користе од октобра мјесеца. „Буди ми пријатељ“ је први пројекат овакве врсте чији циљ је умрежавање локалне заједнице у једну велику хуманитарну породицу која би својим активирањем могла помоћи у пружању једнаких шанси за приступ предшколском образовању дјеци из социјално угрожених породица. Пројекат је резултат рада Александре Смиљић, социјалне раднице Вртића, а представља наставак Програма за оснаживање породица које је суфинасирало Министарство за породицу, спорт и омладину, и чије трајање је до 01.04.2015.године. У овој васпитно образовној установи сматрају да би продужење укључивања дјеце у активан рад вртићких група, допринијело још квалитетнијем циљу рада предшколских установа, повећању степена социјализације дјеце кроз квалитетно и пажљиво праћење сваког дјетета и одговарање на развојне потребе и тенденције, међудејством породице и институција, а са циљем оснаживања дјетета и његовог развијања до својих оптималних нивоа, унапређивање здравственог статуса дјеце, тјелесног и менталног, кроз квалитетан и здрав живот породице заснован на снажним везама са предшколском институцијом, те веће могућности одговарајућих компензација за дјецу која долазе из социјално и материјално угрожених породица.