Култура

Култура је битан сегмент који унапређује квалитет локалног живота, те омогућује младим и креативним особама да се испоље на одређене начине. Стога је стварање материјалних претпоставки за културну дјелатност изазов са којим ће се општина Котор Варош сусретати у наредном периоду.
На подручју општине Котор Варош дјелују двије установе културе: Центар за културу и информисање и Народна библиотека у Котор Варошу. Поред установа културе, свој допринос богатом културном животу и општем развоју културе дају и удружења грађана: СПКД „Просвјета“, КУД „Слога“, Етно група „Жубор“, Драмска секција „Омладинска сцена“ и УГ „Покрет за Котор Варош“. И поред тога што су установе културе постигле у свом раду значајне резултате, евидентни су и многи проблеми, који отежавају рад. У правилу, то су проблеми са финансијским средствима и неадекватним простором у коме дјелују. Непостојање позоришта је велики недостатак, који се компензује гостовањима у простору биоскопа.

kultura01