Одржана скупштина општинског Удружењa пензионера Котор Варош

На  јуче  одржаној   скупштини општинског  удружења  пензионера  Котор  Варош  усвојен  је   извјештај  о  раду  у   2014. години  у којем   је  истакнуто  да  су  захтјеви   за   пружање  помоћи  угроженим  пензионерима  знатно  већи  од   средстава  Фонда  солидарности. У  прошлој  години  је  из   фонда  солидарности, који  је  износио  21.349  КМ  додијељено 47  једнократних  помоћи, 76  посмртних  и  посјећено   13  болесних   пензионера.

У циљу  унапређења  материјалног  положаја  пензионера   у расправи  је  указано  на значај   развијања  солидарности   и  остваривање  сарадње  са  органима  општинске управе  и  Републичким  удружењем  пензионера и  предузимање  мјера  на  учлањивању  пензионера  у  општинско  удружење.

У програму рада за 2015. годину је наведено, да предсједници  мјесних  удружења   треба  да   воде  сталну  бригу  о  болесним  и  угроженим  пензионерима,  да  им  се  у границама  могућности   додјељује   једнократна  помоћ   и  поклон-пакети.  У раду скупштине  је учествовао  и  предсједник Републичког удружења  пензионера  Раде  Ракуљ,  који   је   рекао  да   ће  бити упућен  апел  Народној  скупштини и Влади Републике Српске да  се  убрза  рјешавање  проблема  како би  се  побољшао положај  пензионера.

Општине  у  буџету  треба  да   планирају  већа  средства,  минимално  један  одсто  за  побољшање материјалног положаја  пензионера. Потребно  је такође  остварити  увид  колико  угрожених  пензионера  користи  помоћ  Центра  за  социјални  рад  –  рекао  је  Ракуљ. Д.Керезовић