Пројект Систем 48

Како функционише “СИСТЕМ 48“?
УКРАТКО

СИСТЕМ 48 је успостављен у општинској управи Котор Вароши као ефикасан одговор на проблеме грађана и на располагању им је 24 часа дневно. Пројекат СИСТЕМ 48 имплементира Центар за културу и информисање Котор Варош, установа чији је оснивач Општина Котор Варош.

Грађанима је за рјешавање њихових захтјева из надлежности општинских служби и јавних предузећа, која су у надлежности општине, у оквиру СИСТЕМА 48 довољан е-маил, смс порука или телефонски позив.

Основне карактеристике СИСТЕМА 48

Грађани могу пријавити проблем током 24 сата 365 дана годишње
У најкраћем року представници служби општинске управе и дежурне службе јавних предузећа излазе на терен
У року од 48 сати грађани ће добити одговор о статусу рјешавања њиховог проблема
Комплетан ток рјешавања проблема грађана прати се на Званичној интернет презентацији општине Котор Варош, као и на Радију РС – Студио Котор Варош.

Иначе, СИСТЕМ 48 је јединствени информациони систем, који представља својеврсни алат за ефикасније управљање општинском администрацијом, али и за контролу и стални мониторинг рада јавних предузећа, чији је општина Котор Варош оснивач.

Циљ нам је да СИСТЕМ 48 на нов, модеран и функционалан начин контролише општинске ресурсе, да буде у служби грађана општине Котор Варош и да им користи како би лакше и брже рјешавали своје проблеме, који су у надлежности локалне администрације и јавних предузећа на општинском нивоу.

Оператеру, који је задужен за комуникацију са грађанима у оквиру СИСТЕМА 48, грађани се могу обратити на следећи начин:

· лично (доласком у просторије Центра за културу и информисање у Котор Вароши у којима је смјештен СИСТЕМ 48)

· телефоном на број: 051/785 266 – од 07 – 15:00 часова

· мобилни телефон 065/ 435-411 – смс поруке и позиви/ – нон – стоп

· посредством електронске поште: sistem48@opstinakotorvaros.com нон – стоп

Детаљније о пројекту:

„Систем 48’’ је софистицирана и комплексна алатка која руководству локалне заједнице служи за контролу свих ресурса са којима располаже, као и да рационално управља са јавним средствима, а да при том квалитет услуга општинских служби и јавних предузећа подигне на виши ниво.

Поред реаговања на тренутне проблем грађана, ‘’Систем 48’’ служи и за изградњу базе података ради дугорочног рјешавања комуналне проблематике на територији општине.

Обједињујући рад јавних предузећа у општини Котор Варош, којима је оснивач локална управа, ‘’Систем 48’’ омогућава рјешавање проблема и захтјева грађана, као и располагање средствима на нов, модеран и функционалан начин.

Систем функцонише на тај начин што је грађанима путем такозваног „позивног центра“ омогућено да 24 часа дневно пријављују своје проблеме. Захтјеви се аутоматски прослеђују јавним предузећима, надлежним општинским службама и инспекцијама, зависно од врсте захтјева, и у року од 48 часова грађани добијају одговор, повратну информацију о динамици рјешавања њихових захтјева.

‘’ Систем 48‘’ захтјева од свих општинских одељења и јавних предузећа да сачињавају детаљне операционалне и финансијске извјештаје, који се презентују на редовним јавним састанцима, сваки пут фокусирајући се на различита одељења или јавна предузећа.

Начелник Општине, потпомогнут колегијумом ‘’Система 48’’, предсједава сваким састанком демонстрирајући своју оданост одговорној и транспарентној управи и јавним ресурсима.

Предности пословања:

* Ефикасније рјешавање захтјева грађана: добијање одговора о статусу њиховог проблема у року од 48 часова

* Упућивање представке на јединствено одредиште комуникационим каналом

* Рационалније трошење новца

* Лакша контрола рада јавних предузећа и општинских служби

* Боља координација рада Општине са јавним предузећима,

* Могућност краткорочног и дугорочног планирања, лакше управљање буџетом и уштеда

* Бољи однос с грађанима и лакше сагледавање њихових проблема

* Формирање информационе основе – базе података,

* ефикаснија израда планова и програма за наредну годину

Позивни Центар:

Важна компонента ‘’Система 48’’ је Позивни центар, који омогућава грађанима и пословним људима да пријаве своје проблеме везане за извршавање општинских услуга. Локална власт гарантује одговор на сваки захтјев у року од 48 часова, са прецизно назначеним статусом и роком када ће захтјев бити ријешен.
Проблем може бити пријављен звањем локалног броја, слањем СМС поруке, слањем мејла или доласком у Позивни центар. Важно је напоменути да се захтјеви могу слати нон стоп, седам дана у недјељи.

‘’Систем 48’’ побољшаће комуникацију између служби локалне власти и грађана, увјеравајући грађане и локалне пословне људе да се њихов глас чује и да се њихови проблеми знатно брже рјешавају. Такође, биће побољшана и комуникација између локалног руководства, општинских одељења и јавних предузећа.

Општи циљеви пројекта: 

– Побољшање квалитета општинских услуга, коришћењем савремених ИТ технологија у функцији комуникације са клијентима, управљања, анализе и планирања пословања јавних предузећа, чији је оснивач општинска управа Котор Вароша,

– Имплементација би требала доприЊети постизању брзог и ефикасног рјешавања комуналних проблема, као и економизацију расположивих средстава,

–  Пројекат ће директно доприЊети  побољшавању рада општинских служби и јавних предузећа, а утицаће умногоме и на квалитет живота грађана

Специфични циљеви пројекта су:

1.      Приступачан и транспарентан

Потребно је да се успостави ефикасан систем двосмјерне комуникације између грађана, локалне власти и јавних предузећа, што би омогућило грађанима брз и сигуран начин да се поднесе захтјев, а затим да се пошаље повратна информације о спровођењу истог од стране надлежних служби. Рјешење мора да буде транспарентно у погледу могућности праћења стања пријављених случајева.

2.   Побољшавање квалитета живота грађана

Неопходно је да се створи систем за евидентирање проблема, које пријављују грађани, као и да се службе за рјешавање ових проблема у најкраћем могућем року активирају. Општи циљ је да се побољша квалитет живота наших грађана

Резултати:

– ИТ умрежавање ‘’Система 48’’, општинских служби и јавних предузећа

– Ефикаснији систем комуникације и рјешавања комуналних проблема

– Јавност је упозната са коришћењем могућности система

– Мониторинг јавних служби и јавних комуналних услуга.

Предности пословања:

Предности које „Систем 48“ доноси грађанима, локалној управи, јавним предузећима и цијелој општини Котор Варош омогућене су флексибилношћу Система, његовом способношћу успостављања правовремене комуникације између заинтересованих страна (стакехолдера) и брзог реаговања.

Користи за грађане су директне:

– ефикасније рјешавање захтјева,

– добијање одговора о статусу њиховог проблема у року од 48 часова,

– упућивање било које представке на јединствено одредиште, жељеном и доступном комуникацијом, чиме је елиминисана потреба за њиховим доласком до зграде Општине.

Користи за локалну управу су:

– лакша контрола рада јавних предузећа и општинских служби и сачињавање комплетних извјештаја, боља координација рада Општине са јавним предузећима,

– могућности краткорочног и дугорочног планирања,

– лакше управљање буџетом и уштеда новца.

Користи за јавна предузећа су:

бољи, савременији и функционалнији однос с грађанима,

лакше сагледавање обима проблема грађана,

лакше праћење рада,

формирање информационе основе – базе података и ефикаснија израда планова и програма за наредну годину.

Реализацију пројекта “Систем 48“, који спроводи Центар за културу и информисање, финансирају општинска управа Котор Вароши и Министарство управе и локалне самуправе у Влади Републике Српске.

На званичној интернет презентацији општине Котор Варош биће објављиван седмични преглед достављених захтјева, као и информације о динамици рјешавања тих захтјева.

“Систем 48“ у служби грађана општине Котор Варош