Буџет општине Котор Варош: Повећана средства за стипендије и приправнике

На 2. посебној сједници Скупштине општине Котор Варош одржаној 30. децембра 2016. године усвојен је буџет за 2017. годину у укупном износу од 8 300 000 КМ што је повећање од 4.40 % у односу на буџет из 2016. године.

По први пут у буџет општине Котор Варош уврштена је нова ставка – субвенције за запошљавање приправника у износу од 100 000 КМ која ће бити искориштена како би се омогућило прво радно искуство младим високообразованим кадровима општине Котор Варош. Повећане су и стипендије ученицима и студентима са 60 000 КМ на 80 000 КМ а и ове године ће бити издвојен капитални грант Дому здравља од 100 000 КМ и 100 000 КМ за суфинансирање аплицираних пројеката невладиних организација.

Донесена је и одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности која је остала на нивоу стопе из 2015. године и износи 0,06 %.