Kотор Варош: Висока стопа запослености и раст извоза

На подручју општине Kотор Варош од 22 000 становника, 35,03 % или 7 706 становника је активно укључено на тржиште рада и представља радно активну снагу  (5 193 запослених и 2513 незапослених регистрованих на Бироу за запошљавање). Према подацима из децембра мјесеца 2016. године, на Бироу за запошљавање у Kотор Варошу налази се 2513 евидентираних особа, од тога 116 са високом стручном спремом , 8 са вишом стручном спремом, 414 са средњом стручном спремом, квалификованих 930, полуквалификованих 25 и неквалификованих особа 1020.

Наставног кадра има довољно за наредних десетак година и скоро да не постоји потреба за новим. Занимљиво да се на евиденцији бироа не налази нити један инжењер електротехнике као и то да је на евиденцији само један доктор медицине, а најмање незапослених је професора физике, математике и магистара фармације. Мало је општина у Републици Српској које се могу похвалити сталним растом извоза и броја запослених, а битно је нагласити и то да је укупан број запослених већи од збира броја пензионера и броја незапослених а евидентираних на бироу за запошљавање има 4613 (од тога је закључно са 30.12.2016. године 2100 пензионера и 2513 незапослених).

Према евиденцији Пореске управе Републике Српске, укупан број запослених на подручју наше општине је 5 193,  а судећи по плановима водећих привредних субјеката који се односе на проширења производних капацитета  на подручју наше општине до краја 2017. године овај број би се могао заначајно увећати.

„Број радника запослених у привреди чини око 65 одсто од укупног броја пријављених радника у свим привредним субјектима који послују на подручју наше општине. Ако изузмемо фабрику обуће „Спортек“, која запошљава око 2 000 радника,већина предузећа која послују на подручју наше општине се могу сврстати у категорију малих и средњих предузећа“, истакао је  Радислав Петрушић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Општине Kотор Варош.

У дрвној индустрији од 1991. године присутна је компанија Фагус, једна од водећих компанија у области дрвопрераде чији се производи пласирају на тржишта широм свијета. У оквиру Фагус компаније послује 8 фирми у којима је запослено 400 радника. Значајан број, запошљавају и фабрике машинских производа „Сим техник“ и „Механичке конструкције“. Поред Спортека који до краја 2017. године планира запослити још 500, значајан број радника, њих око 400, запошљава  и  фабрика обуће „Дермал“, рекао је Петрушић и додао да значајно мјесто у нашој општини има и дрвопрерађивачка индустрија која се може ослонити  на квалификован кадар и квалитетну сировину.