Едукација пољопривредника; план обиласка МЗ општине Котор Варош

Стручна лица из Одјељења за привреду јуче су кренула у обилазак Мјесних заједница на подручју општине с циљем едукације из области воћарства, сточарства, виноградарства, повртарства, пчеларства и ратарства, као и боље сарадње са представницима Мјесних заједница. У наставку Вам доносимо план и распоред обиласка по Мјесним заједницама.

Грабовица
(Мјесни уред), 14. март, 9:00-13:00
сточарство/ратарство/пчеларство

Ободник
(Агроцентар), 15. март, 9:00-13:00
воћарство/повртарство/виноградарство

Масловаре
(Мјесни уред), 16. март, 9:00-13:00
сточарство/ратарство/пчеларство

Врбањци
(Мјесни уред), 17. март, 9:00-13:00
воћарство/повртарство/виноградарство

Шипраге
(Мјесни уред), 20. март, 9:00-13:00
сточарство/ратарство/пчеларство

Липље
(Обилазак пољопривредника), 21. март, 9:00-13:00
сточарство/ратарство/пчеларство

Забрђе
(Мјесни уред), 22. март, 9:00-13:00
воћарство/повртарство/виноградарство

Крушево брдо
(Мјесни уред), 23. март, 9:00-13:00
сточарство/ратарство/пчеларство

Вагани
(Обилазак пољопривредника), 24. март, 9:00-13:00
воћарство/повртарство/виноградарство

Врбањци
(Мјесни уред), 27. март, 9:00-13:00
сточарство/ратарство/пчеларство

Грабовица
(Мјесни уред), 28. март, 9:00-13:00
воћарство/повртарство/виноградарство

Ободник
(Агроцентар), 29. март, 9:00-13:00
сточарство/ратарство/пчеларство

Шипраге
(Обилазак пољопривредника), 30. март 9:00-13:00
воћарство/повртарство/виноградарство

Масловаре
(Мјесни уред), 31. март, 9:00-13:00
воћарство/повртарство/виноградарство