ФАГУС грије Бањалуку

За Бањалуку нема зиме. Kомпанија ,,ФАГУС“ преузела је бригу о снабдијевању Еко Топлана Бањалука дрвним енергентом за гријну сезону 2020/2021. Сигурна и правовремена испорука дрвне сјечке, као новог производа компаније ,,ФАГУС“ на регионалном тржишту, уговорена је у вриједности обезбјеђивања 32.000 МWх топлотне енергије.

Уговорена сарадња темељи се на чистој логици, гарантованом квалитету, економичности и обострано одговорном пословању усмјереном на реалне потребе грађана и цијеле локалне заједнице.

У односу на све друге енергенте, дрвна сјечка је најмањи загађивач околине и представља гријни ресурс којем не пријети несташица. Обнављању ресурса и очувању природе ,,ФАГУС“ годинама доприноси планским активностима на пошумљавању и одржавању еко-система у којем послује, а тако подстиче и друге да се одговорно односе према природи и средини у којој живе и раде.

Kомпанија ,,ФАГУС“ велики је дрвопрерађивач и број 1 у производњи прозора и врата у Босни и Херцеговини. С обзиром на производне капацитете, логистичке ресурсе и досадашње искуство, поуздан је и компетентан добављач дрвног енергента. ФАГУС, наиме, дрвну сјечку производи и допрема и за сопствено когенеративно постројење у Kнежеву, као и за производњу пелета на двије своје локације.

,,ФАГУС“, посједује производне погоне на 8 локација, има велики број транспортних јединица и капацитет производних постројења више него довољан да обезбиједи правовремену испоруку квалитетне дрвне сјечке за Еко Топлане Бањалука, али и за све остале купце с којима склопи уговор о испоруци овог енергента